Forum Socjologiczne, 9, 2018, ss.324

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.1

Download articleDownload article

Part I. Social, cultural and economic aspects of contemporary consumption

Młode pokolenie wobec pracy, konsumpcji oraz sukcesu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.2

AbstractDownload articleDownload article

Niezrównoważona konsumpcja i sposoby jej równoważenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.3

AbstractDownload articleDownload article

Społeczne wzory konsumpcji a orientacje aksjologiczne pracowników wrocławskiego sektora kultury i produkcji gier wideo w świetle badań własnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.4

AbstractDownload articleDownload article

Osoby nieheteroseksualne jako konsumenci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.5

AbstractDownload articleDownload article

Fenomen „rogu obfitości” w faktograficznej rekonstrukcji programu intelektualnego Alvina Warda Gouldnera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.6

AbstractDownload articleDownload article

Part II. Fashion, design, culinary delights as an organizer of contemporary consumerism and aesthetic economics

Konsumpcja mody a tożsamość. O społecznych funkcjach mody i zakupów modowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.7

AbstractDownload articleDownload article

Design a fitness — nowe trendy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.8

AbstractDownload articleDownload article

Moda — czynnik determinujący czy wykluczający udział seniorów w rynku?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.9

AbstractDownload articleDownload article

„Pracuje w korytarzu, pisze po ścianach, a kąpiel bierze wśród kwiatów“, czyli obrazy mieszkań konsumentów w przekazie magazynów wnętrzarskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.10

AbstractDownload articleDownload article

Wszechstronność upodobań kulinarnych. O dystynktywnych i komunikacyjnych właściwościach jedzenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.11

AbstractDownload articleDownload article

Part III. Changes in consumption in the context of new media development and innovation

Social media i nowy marketing w społeczeństwie konsumpcyjnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.12

AbstractDownload articleDownload article

Innowacja w kreowaniu wartości konsumenckich jako istotny czynnik podejmowanych wyborów społeczno-ekonomicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.13

AbstractDownload articleDownload article

Decyzje konsumenckie w dobie rewolucji cyfrowej i sztucznej inteligencji — przegląd trendów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.14

AbstractDownload articleDownload article

From “pizzini” to social media channel: The mediatic storytelling of mafia language

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.15

AbstractDownload articleDownload article

Wartości na sprzedaż. Budowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.16

AbstractDownload articleDownload article

Fear of missing out a korzystanie z urządzeń umożliwiających dostęp do mediów społecznościowych na podstawie badań polskich internautów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.17

AbstractDownload articleDownload article

Part IV. Consumption of services — new trends and consumer behavior

Konsumpcja usług w ramach miastotwórczej funkcji uzdrowisk

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.18

AbstractDownload articleDownload article

Atrakcyjność hoteli w percepcji nabywców usług turystycznych na przykładzie Turcji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.19

AbstractDownload articleDownload article

Reports and reviews

„Polskie pogranicza w procesie przemian”. Sprawozdanie z konferencji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.20

Download articleDownload article

Sprawozdanie z konferencji Jubileusz 30-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego: „Nowoczesne intelektualne przywództwo dla przyszłości”. Sesja naukowa Instytutu Socjologii: „Socjologia wobec przyszłości w sferze teorii i praktyki”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.21

Download articleDownload article

Konferencje Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr z cyklu „Bezpieczeństwo a edukacja”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.22

Download articleDownload article

Sprawozdanie z XVI Międzynarodowego Seminarium z cyklu „Metodologia badań systemów społecznych”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.23

Download articleDownload article

Sprawozdanie z konferencji „Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Między pragmatyzmem a dyferencjacją”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.24

Download articleDownload article

Review: Socjologia w pigułce? Sławomir H. Zaręba, Marcin Choczyński, „Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej“

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-7763.9.25

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout