Forum Socjologiczne, 6, 2015, ss.348

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Pamięć zbiorowa a przestrzeń miasta

Download articleDownload article

Wielokulturowy Wrocław lat 1871–1939

AbstractDownload articleDownload article

Pamięć wrocławian o prusko-niemieckim dziedzictwie materialnym

AbstractDownload articleDownload article

Wrocław residents about the multicultural character of their city — “crawling Germanisation” or restoration of the German heritage?

AbstractDownload articleDownload article

The collective memory of a city. The case of Wrocław

AbstractDownload articleDownload article

City space and invention of history

AbstractDownload articleDownload article

Memories of the vanished people in Černivci, L’viv and Wrocław — an issue for urban planning

AbstractDownload articleDownload article

Carriers of social memory about the multicultural past of Poznań in the urban space

AbstractDownload articleDownload article

Gdańsk palimpsest. On obscuring and retrieving traces of memory

AbstractDownload articleDownload article

Dziedzictwo dla przyszłości — na przykładzie Łodzi

AbstractDownload articleDownload article

Nieobecne dziedzictwo? Przypadek Gliwic

AbstractDownload articleDownload article

Miasto — polityka — dziedzictwo: Kraków po 1945 roku

AbstractDownload articleDownload article

Pamięć historyczna a elementy tożsamości oraz niektóre aspekty kapitału kulturowego i społecznego młodzieży z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

AbstractDownload articleDownload article

Media i nośniki pamięci zbiorowej w praktykach wcielania i zapisu

AbstractDownload articleDownload article

Komunikaty, recenzje, informacje

Recenzja: Die selbständige Lösung aus der Alkoholabhängigkeit. Eine soziologische Studie aus der Bundesrepublik Deutschland über positive Einflüsse auf den Abhängigen, Europäischer Hochschulverlag

Download articleDownload article

Recenzja: Piotr Pieńkowski, Bezpieczeństwo narodowe w świadomości społeczności Wrocławia. Studium socjologiczne

Download articleDownload article

Recenzja: Andrzej Majer, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego

Download articleDownload article

Sprawozdanie z konferencji Quo vadis borderlands studies? Zmiana funkcji granic w Europie a nowe perspektywy badawcze w studiach nad pograniczem

Download articleDownload article

Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach, (Zielona Góra 12–13 listopada 2015)

Download articleDownload article

Ciało to trickster. Konferencja naukowa w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu

Download articleDownload article

Recenzja: Polskie pogranicza w procesie przemian. Tom III pod redakcją Zbigniewa Kurcza

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout