Forum Socjologiczne, 4, 2013, ss.268

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

Download articleDownload article

Dekonsumpcja — racjonalny wybór czy ekonomiczny przymus?

AbstractDownload articleDownload article

Social reception of companies’ marketing strategies in the area of socially responsible consumption. An example of clothing market

AbstractDownload articleDownload article

Młodzi konsumenci wobec nowych mediów — racjonalne zakupy czy fascynacja technologią?

AbstractDownload articleDownload article

Zorganizowana turystyka przygodowa. Psychospołeczne uwarunkowania konsumpcji usług turystycznych o podwyższonym stopniu ryzyka

AbstractDownload articleDownload article

Mediator — zawód czy powołanie?

AbstractDownload articleDownload article

Od konsumpcjonizmu do niedoborów

AbstractDownload articleDownload article

Zarządzanie instytucjami kultury w Polsce a współczesne trendy w konsumpcji

AbstractDownload articleDownload article

Współczesne formy kulturowych zróżnicowań. Przypadek „wszystkożerności”

AbstractDownload articleDownload article

Socjotechniki marki w kontekście teorii kultury konsumenckiej i kontestujących ją ruchów społecznych

AbstractDownload articleDownload article

Centrum handlowe jako ośrodek ewolucji konsumpcji oraz komunikacji społecznej

AbstractDownload articleDownload article

Gamification as a new form of social communication

AbstractDownload articleDownload article

Mniej konsumpcji, więcej efektywności? Słów kilka o wpływie idei zrównoważonego rozwoju transportu na model konsumowania samochodów w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Współczesne rytuały funeralne w perspektywie socjologii konsumpcji. Przejawy prosumpcji i dekonsumpcji

AbstractDownload articleDownload article

Motywacje do bycia konsumentem rynku edukacji sportowej. Przypadek wrocławskich sportowych szkół podstawowych

AbstractDownload articleDownload article

Komunikaty, recenzje, informacje

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Nadmiar pracy, brak pracy, prekaryzacja pracy"

Download articleDownload article

Ogólnopolska konferencja naukowa "Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata" — sprawozdanie

Download articleDownload article

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt." Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa"

Download articleDownload article

Komunikat z konferencji "Problemy społeczno-gospodarcze na polskich pograniczach — cz. 3"

Download articleDownload article

Recenzja: Elżbieta Chromiec, Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011, ss. 260

Download articleDownload article

Recenzja: Mirosław J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 218

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout