Forum Socjologiczne, 2, 2011

Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży. Wprowadzenie

Download articleDownload article

Pracodawcy kontra nauczyciele? Władze samorządowe wobec szkolnictwa zawodowego

AbstractDownload articleDownload article

Ideologia a „polityka oparta na dowodach”. Badania edukacyjne i konstruowanie rzeczywistości społecznej

AbstractDownload articleDownload article

Rozpoznawanie uwarunkowań i skutków edukacji na podstawie teorii ukrytego programu

AbstractDownload articleDownload article

Edukacja i kapitał społeczny — przyczynek do badań związków funkcjonowania miasta i szkoły

AbstractDownload articleDownload article

Między domem a miastem. Podbój i zawłaszczanie przestrzeni publicznych przez subkultury młodzieżowe

AbstractDownload articleDownload article

Krakowskie dzieci ulicy. Wypisy z badań

AbstractDownload articleDownload article

Studia akademickie wobec oczekiwań studentów — na przykładzie studiów socjologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim

AbstractDownload articleDownload article

Socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

AbstractDownload articleDownload article

education, socialization, system, systems theory, autopoiesis, Niklas Luhmann, technology of education

Edukacyjne strategie wykluczania

AbstractDownload articleDownload article

Nierówności środowiskowe w dostępie do edukacji przedszkolnej — wymiary i konsekwencje

AbstractDownload articleDownload article

Przestrzenne zróżnicowanie efektów kształcenia w województwie dolnośląskim na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

AbstractDownload articleDownload article

educational system, scores of the end-of-school examinations, Lower Silesian Voivodship

Selekcje szkolne, strukturalna segmentacja i nierówności społeczne w Anglii

AbstractDownload articleDownload article

Dylematy tożsamościowe młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej — kryzys tożsamości?

AbstractDownload articleDownload article

Europejskość młodych Polaków — „świat przedstawiony” w pamiętnikach młodzieży

AbstractDownload articleDownload article

Rodzina jako wartość w badaniach młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego

AbstractDownload articleDownload article

Komunikaty, recenzje, informacje

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Power and Participation: The 25th Conference of the Nordic Sociological Association 2011 [Władza i uczestnictwo: XXV Konferencja Nordyckiego Towarzystwa Socjologicznego]

Download articleDownload article

Idea otwartości — pytania o konsekwencje dla nauki i społeczeństwa. Sprawozdanie z konferencji Komitetu Prognoz PAN Idea otwarcia zasobów wiedzy a własność intelektualna (25 marca 2011)

Download articleDownload article

O związkach zawodowych i modelu kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowa konferencja w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Download articleDownload article

Poszukiwania metody. Sprawozdanie z X spotkania International Social Theory Consortium (University College Cork, 16–17 czerwca 2011)

Download articleDownload article

Sprawozdanie z konferencji Cywilizacje w perspektywie socjologicznej (Wrocław, 12–13 grudnia 2011)

Download articleDownload article

Sprawozdanie z seminarium Demograficzne uwarunkowania edukacji i efektywności kształcenia na Dolnym Śląsku

Download articleDownload article

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych — socjologiczne azymuty badawcze

Download articleDownload article

Sprawozdanie z forum Rozwój edukacyjno-zawodowy studentów i absolwentów DSW w kontekście potrzeb rynku pracy

Download articleDownload article

Recenzja: Lehrbuch der Bildungssoziologie, red. Rolf Becker, VS Verlag für Sozialwissenschaften

Download articleDownload article

Recenzja: Iwona Taranowicz, Zdrowie i sposoby radzenia sobie z jego zagrożeniami. Analiza socjologiczna

Download articleDownload article

Recenzja: Magdalena Arczewska, Społeczne role sędziów rodzinnych

Download articleDownload article

Recenzja: Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców, red. Kamilla Dolińska, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak

Download articleDownload article

Recenzja: „Wrocławska Diagnoza Społeczna” — seria wydawnicza, t. 1–3

Download articleDownload article

Recenzja: Richard Wilkinson, Kate Pickett, Duch równości

Download articleDownload article

Recenzja: Igor Pietraszewski, Jazz w Polsce. Wolność improwizowana

Download articleDownload article

Recenzja: Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja, red. Anna Śliz, Marek Szczepański

Download articleDownload article

Nieuczciwe praktyki wydawnicze

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout