Forum Socjologiczne

9, 2018

2019

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Aleksandra Perchla-Włosik, Joanna Wardzała)

Młode pokolenie wobec pracy, konsumpcji oraz sukcesu
(Joanna Wardzała)

Niezrównoważona konsumpcja i sposoby jej równoważenia
(Anna Kurzak-Mabrouk)

More >

8, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Seks i seksualność w perspektywie nauk społecznych — wprowadzenie
(Dorota Majka-Rostek, Paweł Czajkowski, Robert Florkowski)

Ut non diligat vir uxorem sicut adulteram – poglądy kaznodziejów na seksual...
(Karolina Morawska)

Ukryta strona fandomu – rzadkie i nienormatywne motywy seksualne w sztuce i...
(Jan Bajor)

More >

7, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Dokumenty osobiste jako transdyscyplinarne wyzwanie dla kategorii świata pr...
(Wojciech Doliński, Marcin Stabrowski, Jerzy Żurko)

Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych
(Elżbieta Zakrzewska-Manterys)

Narracja w kontekście pozyskiwania danych urzędowych
(Mateusz Gałkowski)

More >

6, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Pamięć zbiorowa a przestrzeń miasta
(Barbara Pabjan, Paweł Czajkowski)

Wielokulturowy Wrocław lat 1871–1939
(Stanisław Witold Kłopot, Paweł Trojanowski)

Pamięć wrocławian o prusko-niemieckim dziedzictwie materialnym
(Stanisław Witold Kłopot, Paweł Trojanowski)

More >

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Introduction: Social boundaries of work
(Adam Mrozowicki, Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka)

Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and r...
(Adam Mrozowicki, Paul Stewart, Violetta Zentai)

Work, boundaries and the accomplishment of governing
(H.K. Colebatch)

More >

5, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Piotr Pieńkowski, Zdzisław Zagórski)

Model wielowariantowego ujmowania rzeczywistości społecznej a perspektywa b...
(Zdzisław Zagórski)

Alternatywa XXI wieku: „zderzenie cywilizacji” czy zwycięstwo zdrowego rozs...
(Bohdan Górski)

More >

4, 2013

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Wanda Patrzałek)

Dekonsumpcja — racjonalny wybór czy ekonomiczny przymus?
(Wanda Patrzałek)

Social reception of companies’ marketing strategies in the area of socially...
(Aleksandra Perchla-Włosik)

More >

3, 2012

2012

Ewolucja myśli konstruktywistycznej
(Marek Sikora)

O smutnym losie socjologii. Czy dyscyplinie naukowej jest potrzebna tożsamo...
(Ewa Banaszak)

Socjologiczne konstruowanie kategorii podmiotowości
(Agata Krasowska)

Czy socjologia nauki potrzebuje filozofii? Rekonstrukcje procedur badawczyc...
(Marcelina Zuber)

More >

2, 2011

2011

Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży. Wprowadzenie
(Barbara Wiśniewska-Paź)

Pracodawcy kontra nauczyciele? Władze samorządowe wobec szkolnictwa zawodow...
(Krzysztof Bondyra, Wojciech Jagodziński, Dominik Postaremczak)

Ideologia a „polityka oparta na dowodach”. Badania edukacyjne i konstruowa...
(Agnieszka Dziemianowicz-Bąk)

Rozpoznawanie uwarunkowań i skutków edukacji na podstawie teorii ukrytego p...
(Wiktor Żłobicki)

More >

1, 2010

2010

Transformacja — pojmowanie i przebieg procesu. Inwitacja do debaty
(Zbigniew Kurcz)

Transformacja w perspektywie socjologicznej
(Kazimierz Doktór)

Transformacja jako zmiana makrostrukturalna
(Daniel Markowski)

Identyfikacja paradygmatu transformacji oraz jego koneksja z mikro-, makro-...
(Jan Maciejewski)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout